Powrót do ruchu SU46-029 – AKTUALIZACJA

W chwili pisania niniejszego artykułu lokomotywa SU46-029 jest w trakcie przeglądu okresowego P 2/2. Po zakończeniu wszystkich niezbędnych prac utrzymaniowych maszyna wróci do ruchu, a jej świadectwo sprawności technicznej zostanie przedłużone o 6 miesięcy. W międzyczasie trwa także ozdabianie lokomotywy przez przedstawicieli KSK z Wrocławia do imprezy “Pożegnanie lokomotyw serii SU46”, która odbędzie się 3.06.2023r.

SU46-029
6.07.2022. Forst Lausitz.
SU46-029 luzem wjeżdża do Forstu.

Jak już wspomniałem we wstępie za sprawą “ustawy covidowej” możliwe jest przedłużenie “Zaświadczenia przywrócenia do eksploatacji pojazdu kolejowego”, które lokomotywie SU46-029 kończy się 29.06.2023r.

W Ustawie z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych znajduje się artykuł 12f “Wydłużenie cykli przeglądowo-naprawczych pojazdów kolejowych”, który mówi że: “W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wydłuża się cykle przeglądowo-naprawcze, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.20 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym, o czasookres: 1 miesiąc dla 2 poziomu utrzymania, 3 miesiące dla 3 poziomu utrzymania i 6 miesięcy dla 4 poziomu utrzymania“. Na podstawie tych przepisów właściciel lokomotywy czyli PKP Cargo po uprzednim przeglądzie i dopuszczeniu jej do ruchu złoży niezbędną dokumentację, aby wydłużyć służbę tej maszyny o 6 miesięcy do 29.12.2023r.

Jeśli wszystko pójdzie po myśli właściciela lokomotywy to nazwa zbliżającej się wielkimi krokami imprezy “Pożegnanie lokomotyw serii SU46” wydaje się mocno nietrafiona, aczkolwiek nie nazwa w tym przedsięwzięciu jest najważniejsza ale to, że po raz kolejny zobaczymy lokomotywę SU46-029 w ruchu. Do tego organizatorzy wzięli się już za wizualne upiększanie “029-tki. Lokomotywa otrzyma więc biało-czerwone malowanie osłon mechanizmu wycieraczek (w latach 90-tych SU46-029 posiadała takie malowanie), malowanie w kolorze czerwonym poręczy, oraz na pudle wsporników. Poprawione zostanie malowanie osłon reflektorów, dołożono w kabinach firanki – no i ta nieszczęsna naklejka “SU46 029” przy górnym reflektorze, z której “Malarze” mam nadzieję zrezygnują bowiem lokomotywa numer 029 nigdy w swojej historii nie posiadała takiego napisu. Można by przymknąć na to oko jeżeli impreza odbywałaby się na linii podsudeckiej (niektóre lokomotywy z Kamieńca Ząbkowickiego posiadały podobne upiększenia), ale jak wiemy wydarzenie to odbędzie się w okolicach Węglińca.

Graficzne przedstawienie pomalowanych elementów ver.1

SU46-029 ver1.

Aktualizacja 15.05.2023r.

Lokomotywa została umyta i przyozdobiona do zbliżającej się imprezy “Pożegnanie lokomotyw serii SU46”, która odbędzie się 3.06.2023r. Czoło lokomotywy oprócz namalowanych na osłonach mechanizmu wycieraczek pod ukosem chorągiewek w biało-czerwonych barwach otrzymało malowanie na czerwono poręczy, poprawione na biało malowanie osłon reflektorów i obwódkę białą na zderzakach i zgarniaczu oraz napis przy górnym reflektorze SU46 029. W kabinie zawieszono firanki i proporczyki. Bok pudła uzyskał malowane na czerwono poręcze przy wejściach do kabiny, wsporniki, opaski zbiorników i elementy resorów.

Aktualizacja 16.05.2023r.

W dniu dzisiejszym lokomotywa wyszła z przeglądu okresowego P2/2 oraz uzyskała przedłużenie zaświadczenia przywrócenia do eksploatacji pojazdu kolejowego do 29.12.2023r. (6 miesięcy).

Loading

Dodaj komentarz