Budowa lokomotywy

Tytułem wstępu

Niniejszy dział opisujący budowę lokomotyw spalinowych serii SU46 (oznaczenie fabryczne 303D) jest de facto streszczeniem wydanych dotychczas książek i publikacji dotyczących tych pojazdów kolejowych. Podstawowym założeniem jest szczegółowe, a zarazem proste w odbiorze przedstawienie budowy lokomotywy i jej podzespołów wraz ze skanami zdjęć, schematów i wykresów.

Głównym źródłem informacji z którego skorzystałem podczas tworzenia tego działu są książki:

Lokomotywy Spalinowe serii SP45 i SU46” wydanie drugie z roku 1989, którą napisali mgr inż. Stanisław Piątek, mgr inż. Stefan Węclewski i mgr inż. Jerzy Żałopa.

“Lokomotywy Spalinowe serii SP45, SU46, SP47” wydanie pierwsze z roku 2004 i drugie z roku 2019 autorstwa Pana Pawła Terczyńskiego i Pana Marka Ćwikały.

Charakterystyka ogólna lokomotywy

Loading